PIOSENKARIA
Klubu Turystów Pieszych "B±belki"

Dzień pierwszy
Dzień drugi Dzień trzeci

Ognisko wieczorem 1
Ognisko wieczorem 2

Autor zdjęć: Lucy